Dojava i gašenje požara

Dojava i gašenje požara

Što se ranije otkrije požar, manja je šteta koju može uzrokovati. Upravo je pravovremena detekcija požara presudna za zaštitu ljudskog zdravlja i imovine. Također je vrlo bitno koristiti pouzdane sustave bez lažnih alarma, budući da kod sustava s mnogo lažnih alarma možete zanemariti pravi alarm! Sustav mora biti pouzdan bez obzira na tip objekta, djelatnost ili okruženje koje štiti.

Upravo zbog toga ne postoji standardno rješenje za dojavu i gašenje požara – iskustvo inženjera je odlučujući faktor pri odabiru optimalne zaštite. Tehnomobil ima 20 godina iskustva u projektiranju, implementaciji i održavanju sustava dojave i gašenja požara u različitim aplikacijama i to:

  • Detekciji pomoću optičkog kabela (najučinkovitije kod tunela, plinovoda/naftovoda, skladištenja plina, nafte i kemikalija)
  • Detekciji aspiracijskim sustavom (skladišta s visokim krovom, hladnjače, kulturna baština)
  • Detekciji u različitim okruženjima (eksplozivna, sterilna…)

za što posjedujemo sve potrebne certifikate.

Principali