Integracija sustava tehničke zaštite različitih proizvođača u jedinstveno intuitivno sučelje

 • AMILO, kao integracijska platforma, povezuje sustave različitih proizvođača, projektantima sigurnosnih sustava ostaje mogućnost da odaberu proizvođača koji odgovara njihovim potrebama, za svaki sustav koji im je potreban.
   

  Amilo je integracijska platforma za sustave tehničke zaštite koja povezuje video nadzor, kontrolu pristupa, vatrodojavu, plinodojavu i protuprovalu u jedinstveno upravljačko sučelje.

  Samo sučelje AMILO-a prilagođeno je za jednostavno snalaženje operaterima, bez obzira na njihove kvalifikacije i stručnost. Budući da uz povezivanje različitih sustava, AMILO povezuje i neograničen broj lokacija, pregled stanja sustava na svim lokacijama iz jedinstvene aplikacije organiziran je na logičan način za jednostavno snalaženje i kretanje po lokacijama.

  Ovakav način integracije daje jasan pregled stanja svih integriranih lokacija, sustava te svih uređaja. U slučaju kvara bilo kojeg uređaja ili sustava, jasno je vidljivo koji sustav ili uređaj ne funkcionira.
 • AMILOTM pruža stvarni pregled trenutnog stanja sustava tehničke zaštite u svakom trenutku

  Interaktivna mapa podržava mogućnost vektorske grafike koja omogućava kontinuirano navigiranje i zumiranje kroz mape objekta.  Na mapi se nalaze aktivni elementi koji mijenjaju boju ovisno o alarmnom stanju. Upravljanje elementima je dinamičko, što znači da su omogućene akcije prema pojedinačnim elementima, kao što su reset alarma, preset kamere na novu poziciju ili aktiviranje događaja koji administrator želi pokrenuti u određenom trenutku. Klikom na pojedinu kameru videonazora, koje su također ucrtane na mapi, u bilo kojem trenutku na najjednostavniji način dobivamo živu sliku i pregled stvarnog stanja bilo koje točke objekta pokrivene videonazorom.

   

AMILOTM mogućnosti:

 • Stvarni pregled trenutnog
  stanja sustava tehničke
  zaštite u svakom trenutku
 • Napredno pretraživanje događaja – engine za 
  pretraživanje svih događaja po bilo kojem odabranom kriteriju
  (povezuje pronađeni događaj sa snimkom kamere najbliže događaju)
 • Multisite organizacija -
  master-slave arhitektura -
  nadzor i upravljanje velikim
  brojem lokacija u istom sučelju
 • Kompleksna
  integracija
  podsustava