Kritična infrastruktura, financijske institucije

Kako bi se eliminirali rizici i postigao željeni stupanj sigurnosti nužno je razviti sveobuhvatni sigurnosni plan. Razvoj takvog plana zahtjeva plansku i smislenu analizu te je nužno razumjeti strukturu organizacije kako bi se napravila kvalitetna analiza implementacije optimalnih sigurnosnih sustava:

  1. za uspostavljanje kontrole nad kretanjem ljudi i sprječavanje svih vrsta neovlaštenog ulaska u zaštićena područja – obuhvaćanje kritičnih područja, počevši od rubova objekta – kombinacija fizičkih barijera i perimetarske zaštite za kontrolu neovlaštenog pristupa ljudi i vozila
  2. naplata parkiranja i integracija s prepoznavanjem registarskih tablica i modulom za vozila s crne liste
  3. kontrola pristupa kombinirana sa sustavom evidencije posjetitelja omogućuje praćenje kretanja zaposlenika i posjetitelja – kartica dodijeljena svakom posjetitelju s točno određenim smjerom kretanja
  4. jednostavna rekonstrukcija u slučaju incidenta pomoću detaljnih izvještaja – točne informacije (sa službenih dokumenata) o osobama prisutnim u sumnjivim područjima u vrijeme incidenta
  5. kombiniranje elemenata sustava protuprovale i kontrole pristupa, poput biometrije i interlock sustava te omogućavanje precizne kontrole prisutnosti u prostoriji i automatske aktivacije protuprovalnog sustava kako bi se spriječila ljudska pogreška – za većinu zaštićenih područja
  6. sustav vatrodojave i sustav plinodojave integrirani u jedinstveni centralni nadzorni sustav
  7. alarm menadžment aplikacija omogućava aktivni nadzor i kontrolu svakog elementa sigurnosnog sustava na specifičnom objektu. Intuitivno i jednostavno za korištenje sučelje aplikacije omogućava operaterima brz i učinkovit uvid u određeni incident/alarm