Zračne luke

Svaka zračna luka ima specifične sigurnosne potrebe. Najbolji način za postizanje sigurnosti zračne luke nije reakcija nakon nesreće ili jednostavnim instaliranjem najnovije tehnologije već je potrebno razumijeti potrebe svake pojedine zračne luke. Tehnomobil je blisko surađivao sa sigurnosnim službama zračnih luka kako bi razumjeli koji su rizici i potrebe sustava tehničke zaštite te je svojim klijentima pružao sveobuhvatno rješenje koje je uključivalo:

  1. sigurnosna rješenja na otvorenom koja detektiraju neovlašten pristup u velika i osjetljiva područja zračnih luka – perimetarska detekcija u kombinaciji s videoanalitikom i snimanjem termovizijskim kamerama
  2. štićenje bitnih ciljeva unutar perimetara zračne luke, uključujući osjetljiva parkirna područja za zrakoplove, spremišta goriva, transformatorske stanice i pričuvne generatore te bitne navigacijske i komunikacijske objekte kombiniranim podzemnim senzorskim kabelom koji identificira uljeze prema njihovoj masi i kretanju, idealno kao podrška za velika područja, otporno na vremenske uvjete
  3. inteligentna videoanalitika za uzbunjivanje u stvarnom vremenu u slučaju pojave sumnjive prtljage unutar nadziranih unutarnjih područja, prepoznavanje prtljage – točno otkrivanje napuštene ili potencijalno opasne prtljage čak i u vrlo posjećenim područjima
  4. 'self-boarding’ vrata za putnike s biometrijskim putovnicama – omogućuju osoblju zrakoplova da provede više vremena s onim putnicima kojima je potrebna veća pomoć – na „self-boarding“ vratima putnici prolaze kroz automatsku elektroničku barijeru koja uzima infracrveni scan njihova lica i uspoređuje ga s biometrijskim podacima uzetim u fazi ukrcaja. Ako se dva seta podataka podudaraju, barijera se otvara i putnik se može ukrcati na svoj let
  5. instalacija pouzdanog sustava vatrodojave (bez lažnih alarma) integriranog sa sustavom za gašenje unutar svih objekata zračne luke važan je zahtjev za zračne luke i sve objekte s velikom fluktuacijom ljudi
  6. parkirni sustav za kontrolu protoka vozila i izbjegavanje prometne gužve
  7. sustavi za specijalnu detekciju ljudi, prtljage i tereta sustavi provjere prtljage, tereta i ljudi pomažu operaterima brzu i jednostavnu identifikaciju prijetnji i krijumčarenja, uključujući narkotike, eksplozive, keramičko oružje, noževe i vatreno oružje. Ovo pomaže u održavanju putnika zadovoljnim smanjujući mogućnost kašnjenja zrakoplova i loše upravljanje prtljagom
  8. integracija svih sustava sa sustavom videonadzora kao bazom, spojenih u intuitivan i dinamičan centralni nadzorni sustav. Ako dođe do incidenta, operateri trenutno vide pregled s kamere koja pokriva područje i reagiraju prema opisu incidenta, lokaciji incidenta, podacima o osobama uključenim u incident te preporučaju sigurnosne procedure – ovo omogućuje brzu reakciju na incident i eliminira potrebu krajnjeg korisnika da pregledava sate snimljenog video materijala oskudnog događajima